Archives for Tháng Năm 24, 2011

Cẩn tất vô ưu

Để hạn chế rủi ro và tránh những hậu quả đáng tiếc thì việc chuẩn bị chu đáo cho một hành trình là điều cần thiết. Tác giả xin được đề xuất 5 điểm quan trọng khi tổ chức một hành trình mà ai cũng có thể làm được xong trên thực tế chúng ta […]