Archives for Tháng Bảy 21, 2011

Thầy – Tinh thần của Chuyên Quang Trung

Ngày mai là tròn 3 năm Thầy đi. 3 năm, những học trò của Thầy vẫn hằng ngày tự nhủ phải làm sao để xứng đáng với chữ trò, xứng đáng là những người kế nghiệp thầy. Bao dự định, bao kỳ vọng của thầy, những người ở lại chưa thể thực hiện trọn vẹn […]