Archives for Tháng Tám 1, 2011

Nhật ký hành trình 2011

11:30 – 02/8/2011: Khởi hành từ Đồng Xoài. 14:15 – Café Passion ga Sai Gòn 15:45 – Lên tàu S6 – toa 5