Archives for Tháng Chín 11, 2011

Treo Quốc kỳ – những điều cần biết

Dân ta phải biết sử ta Cái gì chưa biết thì tra google. Vậy mà sáng nay ngồi cả buổi với anh Google để tìm hiểu cách thức treo cờ rũ mà chẳng thấy trang nào hướng dẫn. May mắn tìm được chuyên đề của ông Hoàng Trọng Nhu – nguyên vụ trưởng vụ Lễ […]