Archives for Tháng Mười 27, 2011

Giáo dục, khoa học đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng

GS. Hoàng Tụy Nên nhận định thế nào về con số 2/3 số tiến sĩ không làm khoa học mà làm quản lý ? -Trong số 1/3 còn lại cũng chẳng có mấy người thật sự làm khoa học, mà chỉ làm khoa học trên danh nghĩa, và rất nhiều sản phẩm của họ khó […]