Archives for Tháng Mười Hai 14, 2011

Phím tắt trong Corel

Nhóm phím F: F1 ——->> Mở trình giúp đỡ F2 ——->> Phóng to F3 ——->> Thu nhỏ F4 ——->> Hiển thị tất cả object có trên tải liệu F5 ——->> Sử dụng công cu vẽ đường thẳng