Archives for Tháng Hai 3, 2012

Vu vơ

… Và tôi hát, và tôi nhơ, nhớ vu vơ…