Archives for Tháng Ba 13, 2012

Tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên có nhiều điểm mới

Căn cứ thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc “Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên”; kế hoạch số 3831/KH−SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước ngày 22 tháng 12 năm 2011 về tuyển sinh vào mần non, lớp 1, lớp 6, […]

Một số điểm mới của Quy chế trường chuyên

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư số 06/2012, ngày 15/02/2012 về việc “Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên” thay thế cho Quyết định số 82/2008.