Archives for Tháng Chín 21, 2012

Tai nạn ngôn ngữ 2

Vẫn cái tội hay nói lái. Hôm nay facebook có một friend request với nick name dễ thương là: “Lu Lu yêu dấu” . Chết vì cười mất!