Archives for Tháng Sáu 23, 2013

Tứ cú vô danh v3.1

Ngày nhớ, tháng nhớ, năm nhớ Bao nhiêu dự định ước mơ Năm nhớ, tháng nhớ, ngày nhớ Biết em có đợi có chờ… .