Archives for Tháng Bảy 2, 2013

Phỏng vấn một con bò…

Bài viết của tác giả Lê Hoàng với bối cảnh phỏng vấn một chàng trai xem thi hoa hậu, thể hiện quan điểm của Lê Hoàng về bình đẳng giới. ĐNX không phán xét đúng sai gì đó ở đây nhưng thấy like và ủng hộ quan điểm này. Bài viết được rút từ tập […]