Archives for Tháng Bảy 10, 2013

Gợi ý 15 câu hỏi thường gặp môn Lịch Sử Đảng

  Câu 1: NAQ chuẩn bị những điều kiện cho sự ra đời của ĐCSVN 1. Hoàn cảnh lịch sử: – Dưới ách thống trị của đế quốc Pháp, xã hội VN có 2 mâu thuẫn cơ bản, trong đó mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp là mâu thuẫn hàng […]