Archives for Tháng Sáu 25, 2014

Xử lý lỗi kết nối playbook với win8

Vào device manager – Chọn universal Serial Bus controllers – Chọn USB Root Hub bằng chuột phải – Chọn Properties – Chọn tab power management – Bỏ chọn Allow the computer to turn off this device to save power – Làm lại như thế với tất cả các USB Root Hub còn lại Sau đó vào Device […]