Archives for Tháng Sáu 29, 2014

Bộ sưu tập hơn 1000 quyển sách định dạng *.epub

Ai có ipad hay playbook và thích đọc thì đây là một bộ sưu tập không thể bỏ qua 🙂 Danh sách tác phẩm:​ SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM – Mikhail Solokhov.epub 2.04 MB Dòng Đời – Nguyễn Trung.epub 1.16 MB Bóng Nước Hồng Kông – Đặng Hoàng Văn.epub 903.15 KB Đất Vỡ Hoang – Mikhail […]