Archives for Tháng Mười 25, 2016

Thôi đừng ném đá

Hãy thôi đừng ném đá Cứ thế mà bước đi Mục tiêu còn phía trước Ném chó sủa được gì Đêm trăng thanh gió mát Ngày rộn ràng lá hoa Người đi đường chó sủa Có gì mà kêu ca Chó là của người ta Chân, tai là của bạn Thời gian thì hữu hạn […]