Archives for Tháng Tư, 2009

!!!

Dẫu thế nào đi nữa Trái tim vẫn nồng nàn Dẫu thế nào đi nữa Cõi lòng đã nát tan …