Category archives for SPSS

Sử dụng font unicode cho SPSS

Từ phiên bản 16 trở đi SPSS cho phép sử dụng font unicode, nghĩa là bạn có thể gõ tiếng Việt có dấu thoải mái với các font như Arial, Times New Roman, Tahoma, Vergenda… Tuy nhiên một số người quen dùng SPSS các phiên bản trước vẫn phải dùng chữ tiếng Việt không dấu […]

Các loại thang đo

Nominal scale Thang đo định danh (còn gọi là danh nghĩa, phân loại). các con số trong thang đo này chỉ dùng để phân loại các đối tượng, chúng không mang ý nghĩa nào khác. Về thực chất thang đo định danh là sự phân loại và đặt tên cho các biểu hiện và ấn định […]

Dùng phương pháp thống kê nào để xử lý số liệu?

Để chọn phương pháp phân tích số liệu phù hợp với kiểu số liệu ta có thì trước hết ta phải xác định 3 vấn đề sau: 1. Kiểm nghiệm liên quan đến 1 mẫu, 2 mẫu hay nhiều hơn 2 mẫu? 2. Nếu có hơn 1 mẫu thì chúng có độc lập với nhau hay không? […]

Change font trong SPSS

Chuyển đổi font chữ nếu muốn nhập label, value có dấu tiếng Việt nhé

Tính tần số (frequency)

Trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng, nghiên cứu mức độ hài lòng, … thường có dạng câu hỏi phân mức (scale). Ví dụ khi khảo sát mức độ hài lòng người ta thường xây dựng thang đo theo các mức (1) rất hài lòng, (2) hài lòng, (3) không ý kiến, (4) không […]

Cỡ mẫu trong phân tích nhân tố và hồi quy

Ngoài việc xác định cỡ mẫu đủ đại diện cho một nghiên cứu nói chung thì chúng ta cũng cần lưu ý đến phương pháp phân tích số liệu để xác định cỡ mẫu cho phù hợp. Ở đây xin ghi lại cách tính cỡ mẫu cho phân tích nhân tố khám phá EFA và […]