Archives for Tháng Chín, 2013

Lý thuyết về sự đổi mới và phổ biến “cái mới”

DIFFUSION OF INNOVATIONS THEORY Diffusion research goes one step further than two-step flow theory. The original diffusion research was done as early as 1903 by the French sociologist Gabriel Tarde who plotted the original S-shaped diffusion curve. Tardes’ 1903 S-shaped curve is of current importance because “most innovations have an S-shaped rate of adoption” (Rogers, […]

Các lý thuyết về sự chấp nhận và sử dụng công nghệ

Technology Acceptance Model (TAM)* * Source: Davis, F. D., Bagozzi, R. P., and Warshaw, P. R. “User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models,” Management Science, 35, 1989, 982-1003.     Technology Acceptance Model 2 (TAM2)* * Source: Venkatesh, V. and Davis, F.D. “A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four […]

Trao nhau vòng Nguyệt quế

Biểu tượng đón học sinh khóa XI trường Chuyên Quang Trung. “Nơi ban mai tươi sáng ta vang tiếng cười, con tim đang khao khát ước mơ xây đời. Đôi tay ta vươn tới trí thức bầu trời bừng lên trong nắng mai. Đôi chân vui theo bước câu ca bạn bè trao nhau vòng […]