Archives for Tháng Năm, 2014

Gợi ý trả lời ôn tập môn Khoa học hành chính

Contents Câu 1: Phân biệt các khái niệm:1 Câu 2: Vai trò của Quản lý nhà nước đối với sự phát triển của xã hội?. 2 Câu 3: Quyết định QLHCNN là gì? Trình bày các yêu cầu của Quyết Định QLHCNN?. 2 Câu 4: tiếp công dân? Phân tích đặc điểm, vai trò, ý […]

Tôi ươm ánh mặt trời

Tôi Ươm Ánh Mặt Trời – Tản Văn Tác giả: Lữ. Nhà xuất bản: Nxb Trẻ 1. Tôi ươm ánh mặt trời https://www.box.com/s/0159pk61s6ckqfxyau6w 2. Em nhớ báo tin mừng https://www.box.com/s/534mzg8l5zwh2jwz9sjt 3. Một ngày với Vermeer https://www.box.com/s/wg7tri731kvr4mltymbn 4. Đôi mắt của Van Gogh https://www.box.com/s/72zezr6zkmw7e0gqmeoc 5. Người nhớ đất https://www.box.com/s/80onpu8kcxv67mxe07ly 6. Em phải sống https://www.box.com/s/m1wvdg9a0k06qd5gxk35 7. Phép […]