Archives for Tháng Năm, 2012

Change font trong SPSS

Chuyển đổi font chữ nếu muốn nhập label, value có dấu tiếng Việt nhé

Tính tần số (frequency)

Trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng, nghiên cứu mức độ hài lòng, … thường có dạng câu hỏi phân mức (scale). Ví dụ khi khảo sát mức độ hài lòng người ta thường xây dựng thang đo theo các mức (1) rất hài lòng, (2) hài lòng, (3) không ý kiến, (4) không […]

Mải chơi đến muộn…

… lại thấy mình sao sao. Chợt nhớ đến “…Mải chơi đến muộn loài hoa lỗi hẹn” và tìm nghe Mùa hoa bỏ lại. Thu Phương gieo vào lòng người từng ca từ êm dịu, da diết và… buồn đến lạ! “…đi về đâu đó, giấc mơ trôi dạt giữa đêm … …Mải chơi đến […]