Archives for Tháng Tư, 2012

Index of Item-Objective Congruence (IOC)

Khỏi cần type câu mở đầu ha J Index of Item-Objective Congruence (IOC) được đề xuất bởi Rovinelli và Hambleton năm 1977[3]. IOC là chỉ số đo sự phù hợp của câu hỏi đối với mục tiêu khảo sát, có thể hiểu là “Độ giá trị nội dung” (Content validity) và thực chất IOC chính […]

Rồi mọi chuyện sẽ qua…

Không rõ tác giả, chỉ biết là hay “Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: “Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để […]

Mất tự chủ cũng là một Tai nạn

Thật sự mình bị shock và không tự giải thích được vì sao! Và giờ mình vẫn tin ngay cả Q cũng không tự giải thích được, vẫn không chấp nhận được sự thực phũ phàng đến thế. Cuộc sống ru rủi thế nào mà một người như Q lại trở thành… Thông cảm và […]

Giữ tâm bình an…

Mang bài này về blog vì biết sẽ vẫn cần đọc lại … “Ngày trước, khi đọc chuyện thiền sư Hakuin, mình không hiểu nổi sao ngài có thể cứ nhếch mép mỗi một câu: “Thế à?!” Những khi bị ai đó xúc phạm: Khi người ta hùng hổ kéo đến sỉ vả, vu oan rằng […]