Archives for Tháng Chín, 2012

Ứng phó với rủi ro, trắc trở trong cuộc sống

Ai cũng vậy, trong cuộc sống sẽ có lúc gặp khó khăn trắc trở. Khó khăn của mỗi người sẽ khác nhau và mức độ cũng khác nhau nhưng chắc chắn rằng đường đời không bao giờ là bằng phẳng. Trắc trở trong cuộc sống của bạn có thể là khủng hoảng tài chính (túng […]

Các lỗi thường mắc trong suy nghĩ/nhận thức và cách điều chỉnh

Các lỗi thường mắc trong suy nghĩ/nhận thức •Trầm trọng hóa/quan trọng hoá vấn đề •Tuyệt đối hóa •Suy luận tuỳ tiện •Khái quát hoá vội vàng/thái quá •Tự vận vào mình/ tự ám thị tiêu cực •Chủ quan coi thường •Cảm giác vô tích sự, vô giá trị của cá nhân •Chú ý vào […]

10 yếu tố đánh giá chất lượng trường học

10 yếu tố đánh giá chất lượng trường học theo chương trình hành động Dakar -2000 UNESCO 1. Người học khoẻ mạnh, được nuôi dạy tốt, được khuyến khích để có động cơ học tập chủ động. 2. Giáo viên thạo nghề, được động viên đúng mức. 3. Phương pháp và kỹ thuật dạy […]

Tai nạn ngôn ngữ 2

Vẫn cái tội hay nói lái. Hôm nay facebook có một friend request với nick name dễ thương là: “Lu Lu yêu dấu” . Chết vì cười mất!

Don’t burn

“Đừng đốt vì trong nó đã có lửa” Dù bạn có rất bận rộn cũng nên dành 2 giờ để xem bộ phim này, không lãng phí thời gian đâu, thật đấy!