Archives for Tháng Mười, 2014

Chuyện củi trấu

Sáng cà phê với một con dượng, nó kể hồi đó tốt nghiệp ĐH, nó có suất du học, đồng thời có một công ty mời vô làm. Lúc đó nó tham gia một diễn đàn. “Con post thông tin “mình nên đi du học hay đi làm”. 10 comment đầu tiên là nói cơ […]

Đam mê lập trình…

Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg,… chia sẻ niềm đam mê lập trình  

9 năng lực, 6 phẩm chất cần trang bị cho học sinh THPT

Các nhà khoa học giáo dục Việt Nam đã đề xuất định hướng chuẩn đầu ra về phẩm chất và năng lực của chương trình giáo dục trung học phổ thông những năm sắp tới như sau: 1. Các phẩm chất 1.1. Yêu gia đình, quê hương, đất nước 1.2. Nhân ái, khoan dung 1.3. […]