Archives for Tháng Năm, 2011

Chức năng của báo chí là gì?

Những năm gần đây, sự phát triển bùng nổ của CNTT, báo mạng đã trở thành kênh thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhanh chóng, hiệu quả, đặc biệt là đối với giới trẻ trí thức.

Cẩn tất vô ưu

Để hạn chế rủi ro và tránh những hậu quả đáng tiếc thì việc chuẩn bị chu đáo cho một hành trình là điều cần thiết. Tác giả xin được đề xuất 5 điểm quan trọng khi tổ chức một hành trình mà ai cũng có thể làm được xong trên thực tế chúng ta […]

Tứ cú vô danh v2.02

Mỗi người có một hướng để đi Một nơi để về một người để nhớ Đâu như ta suốt nửa đời trăn trở Chưa biết đường về, tìm mãi hướng đi