Archives for Tháng Tư 23, 2013

Gợi ý cách viết một bài báo khoa học

Nguồn: Website ĐH Cần Thơ (không ghi tên tác giả) Nghiên cứu khoa học là một hoạt động có tổ chức và logic, do vậy viết báo cáo cũng phải có tổ chức và logic. Bài viết nầy cung cấp các tiến trình và kỹ thuật cơ bản để thực hiện một bài báo về […]