Archives for Tháng Tư 27, 2013

Chuyện lấy số liệu

Vừa rồi có dịp đi 2 vòng quanh tỉnh Bình Phước để lấy số liệu khảo sát, thu về được 305 phiếu nhưng khi lọc bằng cách kiểm tra câu hỏi “gài” thì phải loại bỏ 42 phiếu. Điều này cho thấy nếu không cẩn thận khi thiết kế bảng hỏi thì sai số là […]